birim danışma kurulu

 

Birim Danışma Kurulu*
Unvanı Adı Soyadı
 Görevi
Komisyonda Görevlendirme Tarihi
Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK
Enstitü Müdürü (Başkan)
11.10.2023 / 142
Sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Doç. Dr.  İsmail SAYGIN
Enstitü Müdür Yrd. (Başkan Yrd.)
11.10.2023 / 142
Sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Dr. Öğr. Üyesi Efnan Abdioğlu FAZLI
Enstitü Müdür Yrd.
11.10.2023 / 142
Sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU
Sağlıkta Lisansüstü Eğitim Kalite Derneği (SALKAD) Başkanı,
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı- Emekli  
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Dr. İrem YENİCE
Gensenta İlaç San. ve Tic. A. Ş.
Gensenta Fabrika Direktörümü
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Kurucu Koordinatörü
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Ömer KURNAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokent
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Prof. Dr. Ayla GÜRSOY
Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Prof. Dr. Ersan KALAY KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 11.10.2023 / 142
Sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Prof. Dr. Feride Sena SEZEN
KTÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlaç ve Farmasötik (İLAFAR) Teknoloji Uyg. Ve Arş. Merkezi Müdürü
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Gökay GÜLAY
Uzm. Bio. Atigen-Cell, Üretim Birimi Sorumlusu
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Doç. Dr. Sema MISIR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
14.09.2021 / 323
Sayılı Senato Kararı
Dr. Volkan ERGİN
Harvard Medical School Department of Otolaryngology, Eaton-Peabody Laboratories Massachusetts Eye and Ear Infirmary, 243 Charles St, Boston, MA 02114, USA
Enstitü'nün 23.02.2023
Tarih ve 8544 Saylı Yazısı

* KTÜ Danışma Kurulları Yönergesi (30.03.2018 tarih ve 287/5 sayılı Senato Kararı)