genel formlar ve ilgili iş akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.

 

Formlar
İş Akışları
► G_F/1 
Lisansüstü Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu      
 
 
► G_F/2a
Lisansüstü Programlara Giriş Yazılı Mülakat Değerlendirme Formu
 
 
 G_F/7
Derslerin Krediye Saydırılma İsteği Başvuru Formu
► YİA-11
Dersleri Krediye Saydırma İş Akışı
 G_F/9
Notlarda Maddi Hata Bildirim Formu
 
 
► G_F/10
Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Alınan Dersleri Krediye Saydırma Talep Formu
► YİA-16
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Olarak Ders Alan İş Akışı
► G_F/14
Öğrenci Kontenjan Bildirimi Formu
► YİA-4
 Programlara Öğrenci Alımı ve Kesin Kayıt Süreci
► G_F/14a
Alan İçinden Öğrenci Kabul Ön Koşul Öneri Formu
 
 
► G_F/14b
Alan Dışından Öğrenci Kabul Ön Koşul Öneri Formu
 
 
► G_F/15
Başka Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Talep Formu
► YİA-16
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Olarak Ders Alan İş Akışı
► G_F/16
Özgeçmiş Örneği
 
 
► G_F/17
Yazılı Sınav Maddi Hata Düzeltme Talebi Formu
 
 
► G_F/18
Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/19
Jüri Üyesine Tahakkuk Eden Ücretin Hesabına Havale Dilekçesi
 
 
► G_F/21
Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu
► YİA-40
Araştırma Görevlilerinin Süre Uzatımları İle İlgili İşlemlerin İş Akışı
► G_F/22
ÖYP Lisansüstü Öğrencileri Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/23
Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanı Bildirim Formu
 
 
► G_F/24
Yatay Geçiş Başvuru Formu
► YİA-5
Yatay Geçiş Başvurusu İş Akışı
► G_F/25
Toplantı Katılım Destek Beyan Formu
 
 
► G_F/26
100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri Akademik Gelişme Takip Formu
 
 
► G_F/26d
100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/27
Formasyon Derslerine Yazılım Başvuru Formu
 
 
► G_F/28
Ders Muafiyeti Başvuru Formu
► YİA-10
Ders Muafiyet Talepleri İle İlgili İş Akışı
► G_F/29
Programda Görevlendirilen Öğretim Üyesi Bildirim Formu
 
 
► G_F/30
Başarısız Olunan Dersin Yerine Yeni Ders Alma Talep Formu
► YİA-12
Başarısız Olunan Dersin Yerine Yeni Ders Alma İş Akışı
► G_F/31
Yıllık İzin Formu
 
 
► G_F/32a Kayıt Dondurma Dilekçesi    
► G_F/33
Tez Aşamasında Ek Süre Talep Formu
 
 
► G_F/34
Aftan Yararlanan Öğrenci için Ders Saydırma Talep Formu
   
► G_F/35
Aftan Yararlanan Tez Aşamasındaki Öğrenci için Zorunlu Ders Durum Bildirim Formu
   
 G_F/36
Aftan Yararlanan Yabancı Dil Hazırlık Aşamasındaki Öğrenci Bildirim Formu
   
► G_F/37 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Başvuru Formu    
 G_F/38 Siyah Kapaklı Tez Tesliminde Verilmesi Gereken Belgeler