yüksek lisans ve doktora tezleri ile ilgili formlar ve iş akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.
 
 
Formlar
İş Akışları
 Danışma Atama ve Değiştirme 
Öğrencinin Danışman Ataması Talep Formu
Danışman Atama İş Akışı
Danışman Atama Öneri Formu
Danışman Değişikliği Öneri Formu
Danışman Değişikliği İş Akışı
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi
İkinci Tez Danışmanı Atama Önerisi Formu
İkinci Danışman Atama İş Akışı
 Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değiştirme
Tez İzleme Komitesi Oluşturma Öneri Formu
Tez İzleme Komitesi Oluşturma ve Değişikliği İş Akışı
Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu
Tez İzleme Komitesi Tutanağı
Tez İzleme Raporu Verme İş Akışı
 T_B/2a Doktora Tez İlerleme Raporu Formu
 Tez Önerisi Verme
Yüksek Lisans Tez Önerisini Enstitüye Bildirim Formu
 
Yüksek Lisans Tez Önerisi Teslimi İş Akışı
 T_C/1a Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
 
Doktora Tez Önerisi Verme İş Akışı
Doktora Tez Önerisi Formu
Düzeltilmiş Doktora Tezi Önerisi Değerlendirme Tutanağı
 Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği
Doktora Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
Doktora Tez Başlığı Değişikliği İş Akışı
Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişikliği İş Akışı
Doktora Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
Doktora Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği Talep Formu
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
 Tez Teslimi, Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet
Spiral Ciltli Tezin Enstitüye Teslim Formu
Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İş Akışı
Spiral Ciltli Tezin Kontrol Formu
Tez Çalışması Orjinallik Beyan Formu
Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Öneri Formu
Sınav Jüri Üyesi İletişim Bilgi Formu
Kurum İçi Tez Savunma Jüri Üyelerine Spiral Ciltli Tezi Teslim Tutanağı
Kurum Dışı Tez Savunma Jüri Üyesine Spiral Ciltli Tezi Teslim Tutanağı
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Değişikliği Önerisi
Tez Savunma Sınav Tutanağı
Düzeltilmiş Tezin Savunma Sınav Tutanağı
Siyah Kapaklı Tezi Danışmana Teslim Formu
Siyah Kapaklı Tez Teslimi Beyan Formu
Siyah Kapaklı Tezin Enstitüye Teslim Formu
 T_E/10 Tez Çalışmasının Toplumsal Katkı Bildirim Formu