mevzuat

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (16.10.2020)

6111 Sayılı Af Kanunu

Yönetmelikler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Resmi Gazete)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak Ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Usul ve Esasları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları (22.09.2023 tarih ve 16-1 sayılı EKK)

Tamamlanan Tez Çalışmalarının Toplumla Paylaşılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (06.07.2023 tarih ve 14/1 sayılı Enstitü Kurul Kararı)

Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları (23.05.2023 tarih ve 338 sayılı Senato Kararı ve 06.02.2024 tarih ve 345/5 Sayılı Senato Kararı ile Güncelleme)

Lisansüstü Programlarında Danışman Atama İlkeleri (15.06.2021 tarih ve 320/14 sayılı Senato Kararı ve 23.05.2023 tarih ve 338/12 Sayılı Senato Kararı ile Güncelleme)

Lisansüstü Programlarında Kontenjan Belirleme İlkeleri (15.06.2021 tarih ve 320/14 sayılı Senato Kararı ve 23.05.2023 tarih ve 338/12 Sayılı Senato Kararı ile Güncelleme)

KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışman-Öğrenci Sözleşmesi (23.05.2023 tarih ve 338/11 sayılı Senato Kararı)

2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Bahar Dönemi Derslerin Yürütülmesinde Uygulanacak Usul ve Esasları (09.02.2023 tarih ve 336/9 sayılı Senato Kararı)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (30.05.2022 tarih ve 329 sayılı Senato Kararı ve 06.02.2024 tarih ve 345 sayılı Senato Kararı ile Değişiklik)

KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Ödülü Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları (02.08.2022 tarih ve 331/6 sayılı Senato Kararı)

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları (30.05.2022 tarih ve 329 sayılı Senato Kararı)

Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları (20.04.2021 tarih ve 319/11 sayılı Senato Kararı) 

Üniversitemiz Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Uygulama Esasları (26.04.2019 Tarih ve 297/1-G Sayılı Senato Kararı)

Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulama Esasları (26.04.2019 Tarih ve 297/1-C Sayılı Senato Kararı)

Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları (03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Senato Kararı) 

YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Yönergeler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (28.07.2023 tarih ve 340-20 Sayılı Senato Kararı)

KTÜ Lisansüstü Akademik Danışmanlık Yönergesi (23.05.2023 tarih ve 338/4 sayılı Senato Kararı)

KTÜ Sertifika, Başarı, Katılım ve Teşekkür Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (28.03.2023 tarih ve 337/2 sayılı Senato Kararı)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi (31.01.2020 tarih ve 305/10 sayılı Senato Kararı)

KTÜ Ödül Yönergesi (11.04.2014 tarih ve 257/11 sayılı Senato Kararı)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Komisyonu Yönergesi

MEB'e Bağlı Okullarda Araştırma Desteğine Yönelik İzin Yönergesi ve Ekleri

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

Tezli Yüksek Lisans veya Doğrudan Doktora Programından Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge

Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

KTÜ Bilimsel Araştırma Yayın Etiği Yönergesi (10.02.2017 tarih ve 277 sayılı Senato Kararı)

Geçmiş Tarihli KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (09.12.2021 tarih ve 31684 sayılı Resmi Gazete)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (05.09.2021 tarih ve 31589 sayılı Resmi Gazete) 

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (29/03/2021)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (2017)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (31/07/2014)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (02/08/2010)

Yürürlükten Kaldırılmış Olan Senato Esasları/İlkeleri

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (30.05.2022 tarih ve 329 sayılı Senato Kararı ve 24.01.2023 tarih ve 335 sayılı Senato Kararı ile Değişiklik)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (30.05.2022 tarih ve 329 sayılı Senato Kararı)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (03.11.2017 tarih ve 284 Sayılı Senato Kararı)

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (08.05.2015 tarih ve 264 Sayılı Senato Kararı)