doktora yeterlilik ile ilgili formlar ve iş akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.

 

Formlar
İş Akışları
► D_Y/1
Doktora Yeterlilik Komitesi Oluşturma Formu
► YİA-23 
Doktora Yeterlilik Komitesi Oluşturulma İş Akışı
Doktora Yeterlilik Sınavına Girme Talebi İçin Dilekçe
► YİA-24 
► YİA-25 
Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Oluşturma İş Akışı
Doktora Yeterlilik Sınav Süreci İş Akışı
► D_Y/3
Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Oluşturma Formu
► D_Y/4
Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı
► D_Y/4-1
Doktora Yeterlilik Komitesi Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlilik Komitesi Ek Ders Önerisi Tutanağı
► D_Y/4-2
Doktora Yeterlilik Jürisi Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlilik Jürisi Yazılı Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlilik Jürisi Yazılı Sınav Soruları
Doktora Yeterlilik Jürisi Sözlü Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Kağıdı
Doktora Yeterlilik Jürisi Ek Ders Önerisi Tutanağı
► D_Y/5
Seminer Tutanağı