ekler

  başvuru dosyasıyla birlikte sunulacak ekler

►   EK-1: Önerilen Programda Görev Alacak Öğretim Üyeleri

►   EK-2: Öğretim Elemanı Detayı Tablosu

►   EK-3: Öğretim Üyesi Bilgi Tablosu

   EK-4: Mezunların İstihdam Alanları ve Dış Paydaş Listesi

   EK-5.1.1: Tezli Yüksek Lisans Programı için TYYÇ Uyumlu Program Kazanımları Matrisi-Türkçe*

   EK-5.1.2: Tezli Yüksek Lisans Programı için TYYÇ Uyumlu Program Kazanımları Matrisi-İngilizce*

   EK-5.2.1: Doktora Programı için TYYÇ Uyumlu Program Kazanımları Matrisi-Türkçe#

   EK-5.2.2: Doktora Programı için TYYÇ Uyumlu Program Kazanımları Matrisi-İngilizce#

   EK-6: Ders Bilgi Paketi İçeriği

   EK-7: Ders-Program Kazanımları Matrisi

►   EK8.1.1.1: Tezli Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-Türkçe

   EK-8.1.1.2: Tezli Yüksek Lisans Programı Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-İngilizce

   EK-8.1.2.1: Tezli Yüksek Lisans Program Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-Bilimsel Hazırlık Programlı-Türkçe**   

   EK-8.1.2.2: Tezli Yüksek Lisans Program Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-Bilimsel Hazırlık Programlı-İngilizce**

   EK8.2.1.1: Doktora Program Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-Türkçe

   EK-8.2.1.2: Doktora Programı Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-İngilizce

   EK-8.2.2.1: Doktora Program Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-Bilimsel Hazırlık Programlı-Türkçe ##

►   EK-8.2.2.2: Doktora Program Bilgi Paketi Tanıtım Sayfası-Bilimsel Hazırlık Programlı-İngilizce ##

►   EK-9: Beyan

* Yalnızca tezli yüksek lisans programları için hazırlanır

# Yalnızca doktora programı için hazırlanır.

** Yalnızca Bilimsel Hazırlık Programı olan yüksek lisans programları için hazırlanır.

## Yalnızca Bilimsel Hazırlık Programı olan doktora programları için hazırlanır.