birim kalite komisyonu

Birim Kalite Komisyonu*
Unvanı Adı Soyadı
Görevi
Komisyonda Görevlendirme Tarihi
Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK
Enstitü Müdürü (Başkan)
11.10.2023/ E.10321
Doç. Dr. İsmail SAYGIN
Enstitü Müdür Yrd. (Üye)
11.10.2023/ E.10321
Dr. Öğr. Üyesi Efnan Abdioğlu FAZLI
Enstitü Müdür Yrd. (Üye)
11.10.2023/ E.10321
Prof. Dr. Ersan KALAY Üye 11.10.2023/ E.10321
Prof. Dr. Birgül KURAL
Üye
07.05.2020 / E.957
Prof. Dr. İsmail ABİDİN
Üye
18.03.2022 / 5760
Prof. Dr. Dilek KUL
Üye
30.09.2021/ E.4399
Doç. Dr. Songül AKTAŞ
Üye
07.05.2020 / E.957
Doç. Dr. İnci Selin DOĞAN
Üye
07.05.2020 / E.957
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ
Üye
07.05.2020 / E.957
Arş. Gör. Bahar ÇOLAK
Üye (öğrenci)
25.07.2023 / 9720
Arş. Gör. Ferit SEVİM
Üye
18.03.2022 / 5760
Hasan KARKA
Enstitü Sekreteri (Üye)
21.11.2022 / 7543
İsmail GÜMRÜK Üye 11.10.2023/ E.10321

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi