sıkça sorulan sorular

 

 

Tez konusu, tez önerisinin başlığı veya kayıtlı olunan programın adı değildir. Tez konusu, öğrencinin kayıtlı olduğu programda yöneleceği bilim alanının genel sınırlarını belirler. Tez konusu, öğrencinin alacağı seçmeli dersleri, sunacağı seminerin konusu ve önereceği tezin kapsamını ve sınırlarını belirleyecek şekilde oluşturulmalıdır.

Örnek:
Anabilim Dalı: Tıbbi Biyoloji
Tez Konusu: Kanser
Tez Başlığı: X Kanserinde Y’nin WNT yolağına etkisinin araştırılması
 
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Tez Konusu: Diyabetli Hasta Bakımı
Tez Başlığı: Hemşire tarafından verilen X bakımının Y’nin iyileşme sürecine etkisinin araştırılması

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ile Gelişim ve Öğrenme derslerinden oluşan formasyon dersleri Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde açılmaktadır. KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi’nde bulunan “Öğrenci” sayfasındaki Öğrenci Ders Yazılım İşlemleri https://derseyazilim.ktu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Fen Bilimleri Enstitüsü sekmesi altından seçilir.

Enstitü tarafından açılan derslere yazılım; KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi’nde bulunan “Öğrenci” sayfasındaki Öğrenci Ders Yazılım İşlemleri https://derseyazilim.ktu.edu.tr adresinden giriş yapılarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü sekmesi altından seçilir.

Evet ettirebilir. Ancak, Üniversiteden ayrılan öğretim üyesi BYS’ye “Misafir Öğretim Üyesi” olarak tanımlanmalıdır. Bunun için öğrenci veya öğretim üyesi tarafından bir dilekçe ile Enstitüye başvuru yapılması gerekmektedir.

Tez çalışmalarının konu ve kapsamındaki her türlü yenilik ve değişiklik talebi, danışman/tez izleme komitesinin onayı/önerisi ile Enstitüye bildirilmeli ve Enstitünün oluru alındıktan sonra uygulanmalıdır. 

Yeterlilik sınavını koşulsuz olarak geçen öğrenciler yeterlilik sınavından sonra ders alamazlar. Ancak, yeterlilik sınavını koşullu olarak geçmiş olan öğrenciler doktora yeterlik komitesinin önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı dersleri almak zorundadırlar. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ile Gelişim ve Öğrenme dersleri bu kapsamın dışındadır. Bu iki ders yeterlilik sınavından sonra da alınabilir.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemin sonunda ve sonrasında yeterlilik sınavına girmiş olan öğrencilerin doktora tezlerini veya tez konuları ile ilgili yayın yapmış olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları’nı inceleyiniz. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrencisi olduğunuz için Enstitü’yü adres olarak vermelisiniz. Bununla birlikte, danışmanınızın bağlı olduğu fakültenin altyapısını kullandığınız için ikinci adres olarak da fakültenin adresini vermeniz gerekir. Bunların dışında herhangi bir kamu ya da özel kurumda çalışıyorsanız üçüncü adresiniz olarak çalıştığınız kurumu da adres olarak vermeniz gerekir. 

Öğrencilerimiz yazar oldukları makale, bildiriler ve benzeri çalışmalarında Enstitü adreslerini ve danışmanlarının bağlı olduğu fakülte adreslerini aşağıdaki gibi yazmalıdır.

Enstitü Adresi Şablonu (İngilizce/Türkçe)

► Department of xxxx, Graduate School of Health Sciences, Karadeniz Technical University, 61080 Trabzon, Türkiye

► Xxx Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080 Trabzon, Türkiye

Fakülte Adresi Şablonu (İngilizce/Türkçe)

► Department of xxxx, Faculty of Xxxx, Karadeniz Technical University, 61080 Trabzon, Türkiye

► Xxx Anabilim Dalı, Xxxx Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080 Trabzon, Türkiye

 

Enstitü web sayfasında "Akademik" sekmesi altında yer alan Akademik Takvim'de (https://ktu.edu.tr/oidb/akademiktakvim) belirtilen tarihte başlar.

Enstitü derslerinin programı web sayfasından duyurulur. Anabilim Dalı dersleri için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alınır.

Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin ders kaydı Enstitü tarafından yaptırılır. Öğrencinin ders yazılımı için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Yabancı dil veya bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencinin programa kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ancak, ders yazılımının Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci tarafından Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden yapılması gerekmektedir.

Evet, öğrenim sürecinizde yapılan çalışmalardan üretilen makalelerde Enstitü adresi verilmelidir. Katkı alınan farklı kurumlar var ise onlar da ikinci veya üçüncü adres şeklinde verilebilir.

Üniversitemizin Ders Bilgi Paketi (https://www.ktu.edu.tr/tr/katalog) üzerinden ilgili Anabilim Dalına ait bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yabacı dil sınıfı hariç beş veya altı yıllık bölümlerden (Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri) mezun olanlar yüksek lisans mezunu sayılır ve normal doktora programına başlayabilir. Bu öğrencilerin alması gereken asgari kredi miktarı 21'dir.

Size gönderilen e-posta ve SMS Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde (BYS) (https://bys.ktu.edu.tr/bys/bys.aspx) kayıtlı olan e-posta adresinize ve telefon numaranıza gönderilmektedir. Bu bilgilerinizin güncel olması gerekmektedir.

Doktora/sanatta yeterlik/Tıpta uzmanlık/Diş hekimliğinde uzmanlık/Veteriner hekimliğinde uzmanlık/Eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların yüksek lisans programlarına başvuruları için Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilmiş olan 60 puan ve doktora programlarına başvuru için belirlenerek ilan edilmiş olan 70 puan, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, giriş başarı puanı hesaplamalarına dahil edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

e-Devlet Kapısından alınan ve üzerinde kare kod olan belgeler Enstitü tarafından kabul edilir.

2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerinin görev süresi öğrenciliklerine bağlıdır. Öğrencilik devam ettiği sürece Araştırma Görevlisi kadrosu devam edecektir. Ancak bu süre "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde tanımlanan azami süresini aşmamalıdır. Yönetmelik gereği bu süre; Yüksek Lisans öğrencisi 3 (üç) yıl, Doktora öğrencisi için 6 (altı) yıldır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün lisansüstü programlarının öğrenci kabulünde aranan mezuniyet koşullarını https://ktu.edu.tr/dosyalar/sabe_48a78.pdf adresinden görebilirsiniz.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki lisansüstü programlara başvuru ve giriş koşullarını https://ktu.edu.tr/dosyalar/sabe_059f8.pdf adresinden görebilirsiniz.