paydaş listesi

İç Paydaş Listesi

 • Enstitüye Kayıtlı Öğrenciler
 • Anabilim Dalı Başkanları
 • Programlarda Görevli Öğretim Üyeleri
 • İdari Personel
 • Rektörlük
 • Rektörlüğe Bağlı Daire Başkanlıkları
 • KTÜ Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (KTÜ-BAP)
 • KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-UZEM)
 • Etik Kurullar
 • İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR)
 • Teknoloji Transfer Ofisi
 • Dış İlişkiler Ofisi
 • Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
 • Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
 • Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
 • KTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü
 • KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • KTÜ-Adli Bilimler Enstitüsü
 • KTÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • KTÜ-Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KTÜ-MERLAB)
 • KTÜ-Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-SEM)

Dış Paydaş Listesi

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
 • ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) Türkiye Temsilciliği
 • Mezunlar
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • Hastaneler
 • Meslek Örgütleri
 • Diğer Yükseköğretim Kurumları Bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüleri
 • ÇAYKUR
 • Fiskobirlik
 • ATİ Teknoloji
 • AGS Medikal
 • KTÜ Teknokent
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
 • Doğu Karadeniz İş Adamları Derneği
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

24.03.2022 tarih ve 05 sayılı Kalite Komisyonu Kararı