duyurular

18

Ocak

Doktora Tez İzleme Raporları'nın ve Tez İzleme Komitesi Kararları'nın Enstitü Bilgi Sistemine (EBS) Yüklenmesi Gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Değerli Öğrencilerimiz ve Öğretim Üyelerimiz,

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile Enstitü Bilgi Sistemi hizmete girmiştir. 2012 yılından bu yana tez önerilerinin Enstitüye gönderilmesinde kullandığımız Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’nin (Prens Yazılımı) kullanımı sonlandırılmıştır. Bu dönem itibari ile lisansüstü öğrencilerin ders ve tez önerisi/tez ilerleme raporu/tez teslimi işlemleri Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) içine yerleştirilmiş olan Enstitü Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında verilen Tez İzleme Raporları’nın öğrencilerin transkriptine yansıtılabilmesi için sürecin BYS üzerinden yürütülmesi gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez izleme raporlarını sunan ve tez izleme komitesi toplantılarını yaparak tutanaklarını oluşturan öğrencilerin raporlarını BYS’ye yüklemeleri, sürecin danışman tarafından ilerletilmesi ve öğrenci için hazırlanmış olan “T_B/2” nolu “Tez İzleme Komitesi Tutanağı”nın BYS’ye yüklenerek Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

Tez İzleme Raporlarının Enstitüye Gönderilmesi için YİA/30nolu “Doktora Tez İzleme Raporu Verme” iş akışında tarif edildiği şekilde “T_B/2a” nolu “Tez İlerleme Raporu Formu” ve “T_B/2” nolu “Tez İzleme Komitesi Tutanağı” hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu belgelerin BYS üzerinden Enstitüye gönderilmesi için kullanılabilecek olan “Enstitü Bilgi Sistemi Tez İzleme Raporu Sunma Kılavuzu” Enstitümüz web sayfamızda: ÖĞRENCİ/Formlar ve Dilekçeler/Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile İlgili Formlar sekmesi altındaki “T_B/2 nolu Tez İzleme Komitesi Tutanağı” satırında yer almaktadır.

Katkılarınız için Teşekkür Ederiz.

 

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü