duyurular

19

Ocak

Tez Önerilerinin EBS Üzerinden Enstitüye Gönderilmesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Değerli Öğrencilerimiz ve Öğretim Üyelerimiz,

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) hizmete girmiştir. 2012 yılından bu yana tez önerilerinin Enstitüye gönderilmesinde kullandığımız Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’nin (Prens Yazılımı) kullanımı sonlandırılmıştır. Bu dönem itibari ile tez önerilerinin Enstitüye gönderimi EBS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda, EBS üzerinden tez önerilerinin verilmesi ile uyumlu olacak şekilde “T_C/1a” nolu “Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu” ve “T_C/2b” nolu “Doktora Tez Önerisi Formu” ile “YİA_20” nolu “Yüksek Lisans Tez Önerisi Teslim Süreci” ve “YİA_27” nolu “Doktora Tez Önerisi Verme Süreci” güncellenmiştir.

Ayrıca, tez önerisinin EBS üzerinden Enstitüye gönderilmesine yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan “Yüksek Lisans Tez Önerisini EBS Üzerinden Enstitüye Gönderme Kılavuzu” ve Doktora Tez Önerisini EBS Üzerinden Enstitüye Gönderme Kılavuzu” web sayfasında ÖĞRENCİ/Formlar ve Dilekçeler/Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile İlgili Formlar sekmesi altında paylaşılmıştır.

EBS’ye geçiş sürecindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü