duyurular

18

Ocak

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez Konularını Enstitüye Bildirmesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Değerli Öğrencilerimiz ve Öğretim Üyelerimiz,

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 8-(1) Maddesinde yer alan “…öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. … tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.” ve 18-(1) Maddesinde yer alan “…öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu/bilim alanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. …tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.” ifadeleri yer almaktadır.

Danışmanı atanmış olup ve tez önerisini Enstitüye henüz sunmamış olan tüm Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının “YİA/17nolu “Tez Konusu/Bilim Alanı Öneri İş Akışı” ve “Enstitü Bilgi Sistemi Tez Konusu/Bilim Alanı Öneri Kılavuzu” kullanılarak EBS ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. Daha önce Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)/Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden Tez Konusunu Enstitüye sunmuş olan öğrencilerin yeniden işlem yapmaları gerekmemektedir.

Tez konusunun EBS üzerinden Enstitüye gönderiminde kullanılmak üzere hazırlanmış olan Kılavuz, Enstitümüz web sayfasında: ÖĞRENCİ/Formlar ve Dilekçeler/Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile İlgili Formlar sekmesi altındaki “T_A/4” nolu “Tez Konusu Bilim Alanı Öneri Formu” satırında paylaşılmıştır.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü