etkinlikler

13

Temmuz

AVRUPA'da İş İmkanları

Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından planlanan ve Ekspats Türkiye koordinatör Erdi İLVAN ile English Tunes Genel Koordinatörü İrfan Atakan DEMİR’HAN’ın katılımı ile 13 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 20.00’de “AVRUPA’da İŞ İMKANLARI” konulu etkinlik gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi (Microsoft Teams) olarak gerçekleştirilecek etkinlik sonunda katılım belgesi verilecek olup etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz davetlidir.

 

Bağlantı Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY4MDYzYzItNGUxNC00YmNkLWEyMTEtNzUxNDgxZWY3ZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22607be921-bb2c-4ce5-b8a6-9db797465cdd%22%7d

Çevrimiçi
20:00