haberler

Doktora Öğrencilerimize Yönelik "IV. Enstitü-Öğrenci Buluşması" Gerçekleştirildi.

Enstitümüz tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimin en önemli paydaşı olan öğrencilerimizin başarısını arttırmaya yönelik etkin bir rehberlik yapabilmek ve yaşanabilecek olası olumsuzlukları en aza indirgemek üzere doktora öğrencilerimize yönelik organize edilen “Lisansüstü Süreçler Hakkında Oryantasyon/Bilgilendirme” temalı “IV. Enstitü-Öğrenci Buluşması” 19 katılımcı ile 18 Mart 2024 Pazartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik Enstitü Müdürümüz Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK ve Enstitü Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Efnan Abdioğlu FAZLI’nın Enstitü personeli, iletişim araçları, web sayfası içeriği (akademik takvimin, formlar ve dilekçeleri, iş akışları, programların zorunlu dersleri, tez hazırlama ve yazım kılavuzu, sıkça sorulan sorular, bilgi paketi, mevzuat vb.) ve doktora süreçleri hakkındaki sunumu ile başladı ve Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Arş. Gör. Bahar ÇOLAK’ın “Enstitü Bilgi Sistemi (EBS)” hakkındaki bilgilendirme sunumu ile tamamlandı. Sunumların ardından öğrencilerin doktora tezinin Enstitüye sunulması aşaması için yürürlükte olan “Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları”, doktora tez önerisinin Enstitü’ye sunulma süreci, doktora programlarının dönemlik ders programları ve doktora tez ödülü konularında öğrencilerden gelen sorular cevaplandı. Öğrencilere, Enstitümüzün dinamik ulaşım kanallarının ve Enstitü anketlerine katılmalarının gerekliliğinin tekrar hatırlatıldığı toplantı başarı dilekleri ile sonlandırıldı. Katılımları için öğrencilerimize teşekkür ederiz.


21 Mart 2024