doktora tezleri

Yüksek Voltajlı İletim Hatlarının Arsa Değerine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Tasarımı

2020, Seda Nur MARABAOĞLU (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

Konuma Özgü Yeşil Mülkiyet Haklarının Çevresel Sakınım Kısıtı OIarak Tanımlandığı Coğrafi Bilgi Sistem Arayüzünün Geliştirilmesi

2020, Tuğba MEMİŞOĞLU (Danışman: Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK)

Kat Mülkiyetine Konu Taşınmazların Yönetiminde Üç Boyutlu Model Tabanlı Yaklaşım

2019, Nida ÇELİK ŞİMŞEK (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

CBS Tabanlı 3 Boyutlu Kent Modellerinin Geliştirilmesi ve Bulut Bilişim ile Sunulması

2018, Şevket BEDİROĞLU (Danışman: Doç. Dr. Volkan YILDIRIM)

Kıyı ve Denizel Alanlarda Arazi Yönetimine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları

2014, Volkan BAŞER 

Vakıf Taşınmazların Korunma ve Geliştirilmesinde Yönetim Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları

2013, Yakup Emre ÇORUHLU 

Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu ve Çok Amaçlı Kadastroya Yönelik Yeni Yaklaşımlar

2013, Okan YILDIZ 

Türkiye İçin Veri Değişim Modelinin Geliştirilmesi,

2009, Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Doğalgaz İletim Hatlarının Belirlenmesi İçin CBS İle Raster Tabanlı Bir Dinamik Modelin Geliştirilmesi,

2009, Volkan YILDIRIM

Karadeniz Oşinografisinin Yerinde Ölçüm ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması,

2007, Abdulaziz GÜNEROĞLU

Konumsal KBS Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma İhtiyaçlarının Araştırılması,

2007, Kemal ÇELİK  

Yerel Yönetimler İçin Konumsal Tabanlı İşlevlere Yönelik Devingen Yap.Prototip KBS Yaz. Geliştirilmesi,

2006, Abdurrahman GEYMEN 

Tapu Ve Kadastro Verilerine Yönelik Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı,

2005, Mehmet ALKAN

Kentsel Gelişim Alanlarının Sapt. Ve Planlanlanmasında CBS ve Ekoloji-Ekonomi Duyarlı Plan. Modeli,

2000, Cenap SANCAR

Sayısal Arazi Modeli Üzerinde Bir İnceleme,

1998, Osman ALP