emeği geçenler

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi) - Kurucu 

Dr. Öğr. Üyesi Şevket BEDİROĞLU (Gaziantep Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Tuğba MEMİŞOĞLU BAYKAL (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Öğr. Gör. Gamze BEDİROĞLU (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Nida ÇELİK ŞİMŞEK