GISLab ar-ge nedir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan "Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı - KTU GISLab ®" CBS konusunda başta üniversite düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri olmak üzere, kamu ve özel kesimlerin talepleri doğrultusunda teori ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Özel ve tüzel kuruluşlara danışmanlık hizmeti yanında, sempozyum, panel vb. toplantılara, master-doktora çalışmalarına laboratuar desteği vererek bilimsel çalışmalara katkı sağlayan araştırma merkezi CBS kültürünün lise ve dengi okullar düzeyinde, kamuda yaygınlaşmasına yönelik özel eğitim programları da düzenlemektedir.