yurtiçi makaleler

16. Çolak, H.E. vd., (2007). "Kanser Vakalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İrdelenmesi: Trabzon Örneği", HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı 96, s.39-47, ISSN 1300-3534, Ankara.

15. Yıldırım, V. vd., (2004), Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi: Trabzon Kent Örneği, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:91, s.39-46, Ankara. 

14. Geymen, A. vd., (2004), “Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) İle ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma”, Hkm - Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:91, ISSN 1300-3534, Ankara. 

13. Yomralıoğlu, T. (2004), “Kent Bilgi Sistemleri: Çağdaş Kent Yönetim Aracı”, Akşam Gazetesi, 12.01.2004, İstanbul. 

12. Aydınoğlu, A., Ç., (2003), "Sanal Dünya Kentleri", Arkitekt Dergisi, Sayı:4, s.20-24, İstanbul. 

11. Yomralıoğlu, T. vd., (2002), “Kent Bilgi Sistemleri: Çağdaş Yerel Yönetim Aracı”, Arkitekt Dergisi, Sayı:2, s.34-39, İstanbul. 

10. Yıldırım, V. vd., (2002), “Adres Bilgi Sistem Uygulaması”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı:679, s.26-29, Ankara. 

9. Yomralıoğlu, T. vd., (2001), “Okul Alanlarının Bedelsiz Olarak Kamuya Kazandırılması”, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Kültür-Sanat Dergisi, Sayı:150, ISSN 1301-7669, Ankara. 

8. Yomralıoğlu, T., (2001), “Taşınmazların Değerlendirilmesi”, Tapu ve Kadastro Dergisi, Sayı:25, 154.Yıl Özel Sayısı, ISSN 1300-347X, Ankara.

7. Yomralıoğlu, T. vd., (2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemine Bağlı Olarak Yeniden Yapılanma Gereksinimleri”, Belediye Dünyası Dergisi, Yerel Yönetimleri Derneği, Sayı:11, ISSN 1302-8111, Ankara.

6. Yomralıoğlu, T., (1997), “Belediyelerde Mülkiyet Yönetimlerinin İyileştirilmesi”, Belediye Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s.21-32, Ankara.

5. Yomralıoğlu, T. vd., (1997), “Özelleştirme Mevzuatının Taşınmaz Mülkiyeti Açısından İrdelenmesi”, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:120, Ankara. 

4. Yomralıoğlu, T. vd., (1995), “İlan ve Reklam Gelirlerinde Verimin Artırılması", Belediye Dergisi, Cilt:1, Sayı:12, s.36-40, Ankara. 

3. Bıyık, C. vd., (1994), “Osmanlı Döneminde Arazi Bilgi Sistemi”, Tapu ve Kadastro Dergisi, Yıl:6, Sayı:15, s.24-29, Ankara.

2. Akyol, N. vd., (1992), “Türkiye`de ve Gelişmiş Bazı Ülkelerde Kamulaştırma”, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri (ed. Yomralıoğlu, T.), JEFOD Yayın No:1, s.57-165, Trabzon. 

1. Yomralıoğlu, T., (1992), “Arsa ve Arazi Düzenlemesi için Yeni bir Uygulama Şekli”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı, No.73, s.30-43, Ankara.