GISLab ar-ge olanakları

KTÜ GISLab AR-GE 300m2 alana yayılmış laboratuvarı, toplantı salonu, arşivi, 8 çalışan ve 2 misafir araştırmacı odası, mevcut yapıda kullanılabilir 20 kullanıcılı bilgisayar laboratuvarı ile hizmet sunmaktadır.