kitaplar

4. Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 2.Baskı, s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul. 

3. Yomralıoğlu, T., (1999), “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu” Bildiriler Kitabı (editör), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.325, Trabzon. 

2. Yomralıoğlu, T., (1997), “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, (editör), JEFOD Yayın No:1, s.190, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon. 

1. Steudler, D., Yomralioglu, T., (1989), “Proceedings of Tenth Annual Workshop on Land Information Systems for the 1990`s”, (editors), Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, p.79, Fredericton, Canada.