aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Kamu yönetimi bölümü, 1992 yılında kuruldu; eğitim ve öğretime, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında başladı. Bölümde, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre sorunları şeklinde dört anabilim dalı bulunmaktadır. Sınırlı öğretim üyesi kadrosuyla eğitim ve öğretime başlayan bölümde bugün, 4 profesör, 5 Doçent, 4 doktor öğretim üyesi, biri Sosyal Bilimler Enstitütü kadrosunda olmak üzere 6 araştırma görevlisiyle hizmet sunulmaktadır.

Bölümümüzde Okutulan Belli Başlı Dersler

Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre “Kaymakam”, “Müfettiş”, “Yönetici” gibi unvanlar alırlar.

Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler,halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri bulundukları il ve ya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar.

Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

Çalışma Alanları

Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemini ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Akademisyenlerimiz

4 profesör, 5 Doçent, 4 doktor öğretim üyesi, biri Sosyal Bilimler Enstitütü kadrosunda olmak üzere 6 araştırma görevlisiyle hizmet sunulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

  • Hukuk Bilimleri
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları
  • Siyaset ve Sosyal Bilimler
  • Yönetim Bilimleri

Staj Programı
KTÜ Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde staj yapmaları mümkündür. Staj hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Mezunlarımız ve İstihdam

Mezunlar, esas itibariyle, tüm resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak görev alırlar. Bunun yanısıra kamusal örgütlerin tamamında uzmanlık bilgileriyle yöneticilere yardımcı olan ve bu yüzden kurmay birimleri olarak da adlandırılan teftiş kurulllarında veya benzeri denetim birimlerinde görev alırlar. Mezunların bir kısmı da özel kesimde şirketlerin, özellikle de bankaların teftiş kurullarında aynen kamu kesiminde olduğu gibi denetim elamanı olarak çalışmaktadırlar. Bir grup mezun da üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedir. Az sayıda da olsa bazı mezunlar aktif siyasetin içinde yer almaktadır.

Taban Puanı

Kamu Yönetimi Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

Taban Puanı

Kontenjan

Taban Puanı

Kontenjan

Taban Puanı

120

264,95020

110

223,43974

110

277,77291

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.