lisansüstü program öğrenme kazanımları

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Tezli Yüksek Lisans 

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK-1 : Bilgi akışı, insan kaynakları, finans, maliye ile kamusal mal ve hizmetleri üretimi ve sunumu ile ilgili yönetsel ve siyasal süreçler hakkında gerekli alt yapıya sahip olabilme becerisi.
PK-2 : Örgütlerin amaçlarını elde etmek için uğraştığı yönetsel ve siyasal çevreyi şekillendiren, uluslararası veya yerel kökenli ekonomik, politik, yasal, sosyal ve kültürel güçler hakkında bilgi sahibi olabilme.
PK-3 : Karar almanın etik boyutlarını kavrayabilme becerisi.
PK-4 : Karmaşık yönetsel ve siyasal koşulları tanımlama ve analiz etme ve etkin çözümler geliştirme ve uygulayabilme becerisi.
PK-5 : Yazı ve dil yardımıyla iletişim kurabilme becerisi.
PK-6 : Karar almada bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi.
PK-7 : Bir grup ortamında etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.
PK-8 : Belirlenmiş örgütsel stratejileri uygulamak için uygun insan kaynakları uygulamalarını seçme becerisi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Doktora Programı

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK-1 : Bilgi akışı, insan kaynakları, finans, maliye ile kamusal mal ve hizmetleri üretimi ve sunumu ile ilgili yönetsel ve siyasal süreçler hakkında gerekli alt yapıya sahip olabilme becerisi.
PK-2 : Örgütlerin amaçlarını elde etmek için uğraştığı yönetsel ve siyasal çevreyi şekillendiren, uluslararası veya yerel kökenli ekonomik, politik, yasal, sosyal ve kültürel güçler hakkında bilgi sahibi olabilme.
PK-3 : Karar almanın etik boyutlarını kavrayabilme becerisi.
PK-4 : Karmaşık yönetsel ve siyasal koşulları tanımlama ve analiz etme ve etkin çözümler geliştirme ve uygulayabilme becerisi.
PK-5 : Yazı ve dil yardımıyla iletişim kurabilme becerisi.
PK-6 : Karar almada bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi.
PK-7 : Bir grup ortamında etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.
PK-8 : Belirlenmiş örgütsel stratejileri uygulamak için uygun insan kaynakları uygulamalarını seçme becerisi.
PK-9 : Tarih boyunca Türk devletlerinin doğuşu ve gelişimleri sürecinde oluşan devlet kurumlarının, işlev ve yapıları; birbirleri ile etkileşimleri, yöneten ve yönetilen ilişkileri ve devlet adamları ve yönetim konusunda bilgilenme.
PK-10 : Genel bilgilenme hakkında anayasa hukuku kavramları