program eğitim amaçları

Erken kariyer dönemlerinde mezunlarımız,

PEA 1. Bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu bankalarında yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye bilgisine sahip kaymakam adayları, müfettiş, denetmen, kontrolör, uzman yardımcıları ve yönetici adayları olarak;

PEA 2. Ulusal ve uluslararası özel bankalar, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarında sorunları tanımlayabilen, analiz edebilen, yorumlayabilen ve karar alabilen uzman ve yöneticiler olarak;

PEA 3. Çağdaş gelişmeler ve yenilikler ışığında yönetsel, siyasal, çevresel, kentsel ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilen araştırmacılar olarak istihdam edilirler.

PEA 4. Yaşam boyu öğrenme ve meslek etiği bilinciyle akademik ve kişisel gelişimlerine devam ederler.