kariyer yönetimi ve mezunlarla iletişim komisyonu

Kariyer Yönetimi ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Görev ve Sorumlulukları

Başkan: Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ

Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilere yapılacak olan oryantasyonu planlar.

Üye: Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL

Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programları hakkında öğrencileri bilgilendirir, öğrenci hareketliliğini takip eder ve gerekli evrakları hazırlar.

Üye: Prof. Dr. Hüseyin SADOĞLU

Değişim programları ile şehir ve ülke dışına çıkan öğrencilerin deneyimlerini paylaştıkları seminerleri düzenler.

Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz BAYRAM

Değişim programları için gerekli olan anlaşmaları yapar.

Üye: Arş. Gör. Dr. Nisa ERDEM

Öğrencilerin staj ve burs imkânları hakkında bilgilendirilmesi gibi faaliyetleri yürütür.

Üye: Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ

Öğrencilerin kariyer planlamaları konusunda danışmanlık yapar.

Üye: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Öğrencilerin erken kariyer hedeflerine yönelik kamu ve özel kurumlarla işbirlikleri oluşturur; öğrencilerle etkileşimlerini sağlar.

Raportör: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen uzman seminerlerini organize eder.

 

Mezun bilgi ve iletişim sistemini kurar ve günceller; mezun toplantıları düzenler.

 

Mezun ve işverenlere uygulanan anketlerle staj anketlerinin sonuçlarını raporlar.

 

Her eğitim-öğretim dönemi sonunda hazırlamış olduğu faaliyet raporunu Kalite ve Akreditasyon Komisyonuna sunar.