kariyer yönetimi ve mezunlarla iletişim komisyonu

Kariyer Yönetimi ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyeleri

Başkan: Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ

Üye: Arş. Gör. Dr. Nisa ERDEM

Üye: Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL

Üye: Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ

Üye: Prof. Dr. Hüseyin SADOĞLU

Üye: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz BAYRAM

Raportör: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Görev ve Sorumlulukları

 

Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilere yapılacak olan oryantasyonu planlar.

Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programları hakkında öğrencileri bilgilendirir, öğrenci hareketliliğini takip eder ve gerekli evrakları hazırlar.

Değişim programları ile şehir ve ülke dışına çıkan öğrencilerin deneyimlerini paylaştıkları seminerleri düzenler.

Değişim programları için gerekli olan anlaşmaları yapar.

Öğrencilerin staj ve burs imkânları hakkında bilgilendirilmesi gibi faaliyetleri yürütür.

Öğrencilerin kariyer planlamaları konusunda danışmanlık yapar.

Öğrencilerin erken kariyer hedeflerine yönelik kamu ve özel kurumlarla işbirlikleri oluşturur; öğrencilerle etkileşimlerini sağlar.

Dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen uzman seminerlerini organize eder.

Mezun bilgi ve iletişim sistemini kurar ve günceller; mezun toplantıları düzenler.

Mezun ve işverenlere uygulanan anketlerle staj anketlerinin sonuçlarını raporlar.

Her eğitim-öğretim dönemi sonunda hazırlamış olduğu faaliyet raporunu Kalite ve Akreditasyon Komisyonuna sunar.