program misyonu ve vizyonu

Misyon

Yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye alanlarında evrensel bilgi edinmiş, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumun yönetsel, siyasal, toplumsal, iktisadi ve hukuki sorunları ile ilgilenen; söz konusu sorunları analiz edebilen, bu sorunlara çözüm üretebilen ve toplumsal katkısağlayabilen, ulusal ve uluslararası kurumlarda mesleğini icra edebilen, kendini geliştirebilen, mesleğini grup çalışmaları içinde de uygulayabilen, mesleki etiğe sahip yöneticiler, liderler, araştırmacılar ve çalışanlar ile yurttaşlar yetiştirmek.


Vizyon

Evrensel bilginin ışığında nesnel ve rasyonel düşünebilen, teorik ve uygulama alanında yetkin, özgün ve eleştirel düşünce geliştirebilen, küresel anlamda rakipleriyle yarışabilen, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, etik ve ilkesel değerlere sahip nitelikli öğrenciler yetiştirebilen ve alanında öncelikli tercih edilen bir bölüm olmaktır.