ders uyum komisyonu

Ders Uyum Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Görev ve Sorumlulukları

Başkan: Doç. Dr. Hüseyin BAL

Çift anadal ve yandal yapan, dikey ve yatay geçiş ile gelen ve yabancı uyruklu öğrencilerin transkriptlerinin Kamu Yönetimi Programı ile uyumunu yapar.

Üye: Doç. Dr. Muhammed Yunus BİLGİLİ

Lisansüstü öğrencilerin ders uyumu ile ilgilenir.

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKINCI

Her eğitim-öğretim dönemi sonunda hazırlamış olduğu faaliyet raporunu Kalite ve Akreditasyon Komisyonuna sunar.

Üye: Arş. Gör. Abdulgazi YIKICI

 

Üye: Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ

 

Raportör: Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ