kalite ve akreditasyon komisyonu

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon Üyeleri

 

Başkan: Doç. Dr. Pınar AYDOĞAN

Üye: Doç. Dr. Emrah FİRİDİN

Üye: Arş. Gör. Dr. Nisa ERDEM

Üye: Arş. Gör. Dr. Hülya SAĞLAM YILDIZ

Üye: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Üye: Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ

Üye: Arş. Gör. Dr. Abdulgazi YIKICI

Üye: Öğrenci Temsilcisi

Raportör: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

 

Görev ve Sorumlulukları

 

Bölüm misyonu ve vizyonunu belirler ve ihtiyaç hâlinde günceller.

Kalite ve akreditasyon sürecinin organizasyonu, takibi ve raporlanmasından sorumludur.

İş bölümünün gerekli görüldüğü durumlarda, çeşitli faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin Bölüm Kuruluna komisyonların oluşturulması önerilerinde bulunur ve söz konusu bölüm komisyonlarının yaptıkları faaliyetler ve hazırladıkları raporların denetimini üstlenir.

Mezun bilgi formunun yanında program öğrenme sürecinin ve öğretim üyelerinin değerlendirildiği mezunlar ile öğrencilere uygulanacak olan anketlerin hazırlanması, uygulanması ve verilerin analiz edilmesini koordine eder.

İç ve dış paydaşlardan oluşan Birim Danışma Kurulunu belirleyerek görüşmeler yapar ve toplantılar düzenler.

Stratejik plan ve faaliyet raporlarını hazırlar; raporları üniversite/fakülte yönetimleri ve kamuoyu ile paylaşır.

Program öğrenme kazanımlarının ölçülmesine yönelik yöntemleri belirler.