kalite ve akreditasyon komisyonu

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Görev ve Sorumlulukları

Başkan: Dr. Öğretim Üyesi Pınar AYDOĞAN

Bölüm misyonu ve vizyonunu belirler ve ihtiyaç hâlinde günceller.

Üye: Doç. Dr. Gülmelek DOĞANAY

 

Kalite ve akreditasyon sürecinin organizasyonu, takibi ve raporlanmasından sorumludur.

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Emrah FİRİDİN

 

İş bölümünün gerekli görüldüğü durumlarda, çeşitli faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin Bölüm Kuruluna komisyonların oluşturulması önerilerinde bulunur ve söz konusu bölüm komisyonlarının yaptıkları faaliyetler ve hazırladıkları raporların denetimini üstlenir.

 Üye: Arş. Gör. Dr. Nisa ERDEM

 

Mezun bilgi formunun yanında program öğrenme sürecinin ve öğretim üyelerinin değerlendirildiği mezunlar ile öğrencilere uygulanacak olan anketlerin hazırlanması, uygulanması ve verilerin analiz edilmesini koordine eder.

Üye: Arş. Gör. Dr. Hülya SAĞLAM YILDIZ

 

İç ve dış paydaşlardan oluşan Birim Danışma Kurulunu belirleyerek görüşmeler yapar ve toplantılar düzenler.

Üye: Üye: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Stratejik plan ve faaliyet raporlarını hazırlar; raporları üniversite/fakülte yönetimleri ve kamuoyu ile paylaşır.

Üye: Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ

 

Program öğrenme kazanımlarının ölçülmesine yönelik yöntemleri belirler.

Üye: Arş. Gör. Abdulgazi YIKICI

 

 

Üye: Öğrenci Temsilcisi

 

Raportör: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK