program öğrenim kazanımları

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz,

PÖK 1. Yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye alanlarında yeterli bilgiye sahip olurlar 

PÖK 2. Yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye alanlarında edindiği bilgileri kullanarak sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri getirirler 

PÖK 3. Alanıyla ilgili disiplin içi ya da disiplinler arası bağımsız bilimsel araştırma ve çalışma yaparlar 

PÖK 4. Çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, grubun amaç ve hedeflerini belirler ve alanıyla ilgili edindikleri bilgileri takım arkadaşlarına aktarırlar

PÖK 5. Alanıyla ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar ve sosyal yetkinliklere sahip olurlar 

PÖK 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve eleştirel düşünceye sahip olurlar 

PÖK 7.  Toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun davranırlar 

PÖK 8. Yeniliklere açık, toplumsal adalet, evrensel haklar, çevreye duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal ve kültürel farklılıklara saygı konularında bilinç sahibi olurlar