eğitim-öğretim komisyonu

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Görev ve Sorumlulukları

Başkan: Prof. Dr. M. Çağatay OKUTAN

Program eğitim amaçları ve öğrenme kazanımlarının hazırlanması ve güncellenmesi faaliyetlerini yerine getirir.

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Pınar AYDOĞAN

Çağdaş gelişmeleri takip eder ve öğretim planının uluslararası standartlara uyumlandırılması için gerekli çalışmaları yapar.

Üye: Doç. Dr. Gülmelek DOĞANAY

Öğretim planının güncel ihtiyaçlara göre iyileştirilmesini sağlar.

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Emrah FİRİDİN

Bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımlarından oluşan öğrenme hattının planlamasını yapar.

Üye: Arş. Gör. Dr. Hülya SAĞLAM YILDIZ

Ders içeriklerinin program eğitim amaçları ve öğrenim kazanımlarıyla olan uyumluluğunu denetler.

Üye: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Çift anadal ve yandal programları ile ilgili faaliyetleri yürütür.

Raportör: Arş. Gör. Nisa ÖZTÜRK

Ölçme ve değerlendirme sisteminin belirlenmesi, iyileştirilmesi ve uygulanmasını sağlar.

 

Her eğitim-öğretim dönemi sonunda hazırlamış olduğu faaliyet raporunu Kalite ve Akreditasyon Komisyonuna sunar.

 

Program eğitim amaçları ve öğrenme kazanımlarının hazırlanması ve güncellenmesi faaliyetlerini yerine getirir.

 

Çağdaş gelişmeleri takip eder ve öğretim planının uluslararası standartlara uyumlandırılması için gerekli çalışmaları yapar.

 

Öğretim planının güncel ihtiyaçlara göre iyileştirilmesini sağlar.

 

Bilgi, beceri ve yetkinlik kazanımlarından oluşan öğrenme hattının planlamasını yapar.

 

Ders içeriklerinin program eğitim amaçları ve öğrenim kazanımlarıyla olan uyumluluğunu denetler.