duyurular

16

Ekim

2018-2019 Öğrenci Konseyi Seçimi

Bölüm Sekreteri

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2018-2019 Öğrenci Konseyi Seçimi

2018-2019 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrenci temsilcisi ve öğrenci konseyi seçim takvimi ilan edilmiştir:

Tarih

Faaliyet

15 Ekim 2018

Üniversite Seçim Kurulunun atanması,

Seçim takviminin birimlere gönderilmesi,

Seçim kurullarının oluşturulması,

Seçmen listelerinin birimlere gönderilmesi.

16 Ekim 2018

Seçmen listelerinin birimlerde ilan edilmesi,

Adayların başvuruya başlaması.

18 Ekim 2018

Başvuru için son gün.

19 Ekim 2018

Adayların uygun olup-olmadıklarının belirlenmesi.

22 Ekim 2018

Propagandaya başlanılması ve propaganda yerlerinin belirlenmesi.

24 Ekim 2018

Oy pusulalarının ve oy sandıklarının hazırlanması.

26 Ekim 2018

Propaganda sonu ve propaganda araçlarının kaldırılması.

30 Ekim 2018

Seçim.

31 Ekim 2018

İtiraz.

2 Kasım 2018

Öğrenci temsilcilerinin bir üst birim temsilcisini seçmesi.

5 Kasım 2018

İtiraz.

8 Kasım 2018

Seçim sonuçlarının Üniversite Seçim Kuruluna bildirilmesi.

9 Kasım 2018

Öğrenci Konseyi Kurultayının toplaması,

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun oluşturulması,

Öğrenci Konseyi Başkanı ve Yönetim Kurulunun seçimi,

İtiraz.

12 Kasım 2018

Seçim sonuçlarının Rektörlük Makamına sunulması.

13 Kasım 2018

Öğrenci Konseyi organlarının göreve başlaması.

 

Seçimler linki verilen yönergeye göre yapılacaktır: Yönerge: http://bit.ly/2P7qRIP

Buna göre, temsilci olmak isteyen öğrencilerin 16-18 Ekim tarihleri arasında bir dilekçe ile bölüm sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

İlan Tarihi: 16.10.2018