duyurular

24

Ekim

2023-2024 Başarı Bursu Başvuru

Bölüm Başkanlığı

Başarı Bursu Başvuruları Başlıyor

Türkiye'de eğitim alan ve halihazırda Türkiye'de bulunan, aşagıda belirtilen şartları taşıyan kısıtlı sayıda uluslararası öğrenciye Başarı Bursu verilecektir.

Başarı Bursuna bavurular, 16 Ekim - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında internet yoluyla alınacaktır. Adaylar, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) iizerinden üyelik oluşturup "Kişisel Bilgiler, Eğitim Bilgileri, Sosyal Faaliyetler, ..." gibi bilgilerini doldurduktan sonra Başarı Burs Programı'na başvuru yapabileceklerdir.

Başvuran adaylara, başvurularının alındığına dair teyit amaçlı bildirim yapılacaktır.

Başvuru bilgilerinin eksiksiz doldurulması ve zorunlu belgelerin taranarak uygun formatta (pdf, jpeg vb.) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru esnasmda sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir hata ya da yanlış tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Burs verildikten sonra bunun tespit edilmesi halinde ise adaya ödenen burs miktarları ilgili mevzuat çerçevesinde adaydan geri tahsil edilecektir.

Başarı Bursları yalnızca bir egitim yılı için aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda (en fazla 9 ay) yapılmaktadır.

Başarı Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylardan;

 • Lisans öğrencilerine  1400 TL,
 • Yüksek lisans öğgrencilerine 2000 TL,
 • Doktora öğrencilerine 2750 TL aylık burs ödemesi yapılacaktır.

***Başarı Bursu için sınırlı kontenjan tahsis edildiğinden, kazanan adayların belirlenmesinde; ülke, üniversite, bölüm ve düzeylere göre dengeli bir dağılım yapılacaktır.***

2023 Başarı Bursu Başvuru Şartları

 • Yabancı bir ülke vatandaşı olmak ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmamak, (Değişim öğrencileri başvuramazlar)
 • Halihazırda Türkiye'de bulunmak,
 • Türkiye'de  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  diizeyinde  en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamış olmak (bilimsel hazırlık sınıfları dahil) ve genel not ortalaması lisans öğrencileri için en az 3.00 (4 üzerinden) ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için en az 3.50 (4 üzerinden) olmak,
 • Tıp Hekimliği, Diş Hekimliği ve Eczacılık lisans programlarında eğitim alınıyorsa genel not ortalaması en az 2.50 (4 iizerinden) olmak,
 • Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Burslan dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmak,
 • Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • 15 Eylul 2023 tarihinden sonra üniversitelerin Öğrenci işlerinden allınmış, ıslak imzalı ve mühürlü bir Öğrenci Belgesi (Zorunlu)
 • 15 Eyliil 2023 tarihinden sonra üniversitelerin Öğrenci işlerinden alınmış, ıslak imzalı ve mühürlü bir Transkript (Zorunlu)
 • Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)

Soru ve önerilerinizi, basari@turkiyeburslari.gov.tr  adresine gonderebilirsiniz.

Başarılar dileriz.