duyurular

10

Kasım

3. Sınıf Temsilci Öğrenci Seçimi

KTÜ-KAMU

 
 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11:00'da "E-102" dersliğinde yapılacaktır.
 
Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) Disiplin cezası almamış olması,
b) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
c) Ağırlıklı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,75 ve üstü olması,
d) Derslere devam ediyor olması.
 
Aday öğrencinin kendisini ifade etme yeteneği olması, gerekli kurullarda toplantılara katılabilecek ve konular hakkında fikir üretebilecek düzeyde yeteneğe sahip olması beklenmektedir. Her sınıfta birden fazla aday çıkması halinde seçim yapılacaktır.