duyurular

22

Ocak

388577 Faruk Keleş

Bölüm Sekreterliği

Dr. Öğr. Üyesi Emrah FİRİDİN'in Ek Bina 402 nolu odasında 24.01.2020 Cuma günü saat 14:00'da hazır bulunmanız gerekmektedir.