duyurular

20

Eylül

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Başoğlu (Ikt 2009 Makro İktisat (1. ve 2. Öğretim) Ders ve Sınav Bilgileri)

Bölüm Sekreterliği

2019-2020 GÜZ YY. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-İİBF-KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

IKT 2009 MAKRO İKTİSAT (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS VE SINAV BİLGİLERİ

 

DERSLE İLGİLİ BİLGİLER

Dersin Sorumlusu                :Dr. Öğr. Üyesi Aykut BAŞOĞLU

İletişim                                   :basoglu@ktu.edu.tr; 0 462 3773459

 

Kaynaklar              :

Prof. Dr. Erdal ÜNSAL, Makro İktisat, 10. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. 2013

Prof. Dr . Merih PAYA, Makro İktisat, 4.Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU, Makro İktisat Teori ve Politikalar, 10. Baskı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2013

Prof. Dr. Metin BERBER, Makro İktisat, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2016

Prof.Dr. N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, Çeviri Editörü Ömer Faruk ÇOLAK, Efil Yayınevi, Ankara, 2010

 

KONULAR                          (Konular ve haftalık konu işleyişlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir)

1. Hafta                                   Bilgilendirme, Makro İktisada Giriş

2. Hafta                                   İktisadi Faaliyetlerin Ölçülmesi: Milli Gelir Muhasebesi

3. Hafta                                   İktisadi Faaliyetlerin Ölçülmesi: Milli Gelir Muhasebesi

4. Hafta                                   İstihdamla İlgili Kavramlar ve İşsizliğin Ölçülmesi

5. Hafta                                   Hayat Pahalılığının Ölçülmesi: Enflasyon

6. Hafta                                   Makro İktisadın Mikro Temelleri: Tüketim Teorisi

7. Hafta                                   Makro İktisadın Mikro Temelleri: Yatırım Teorisi

8. Hafta                                   Para ve Maliye Politikaları

9. Hafta                                  Ara Sınav

10. Hafta                                 Basit Keynesyen Model

11. Hafta                                 Basit Keynesyen Model

12. Hafta                                 Basit Keynesyen Model

13. Hafta                                 IS-LM Modeli

14. Hafta                                 IS-LM Modeli

15. Hafta                                 IS-LM Modeli

DERSLE İLGİLİ KURALLAR

—Yönetmelik gereğince derse devam şartı %70’dir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler.

—Derste işlenen konular günü gününe çalışılmalıdır. Aksi halde dersten başarılı olmanız zorlaşacaktır.

—Derslerde cep telefonlarının açık ve sıraların üzerinde bulunması yasaktır.

—Geç gelen öğrenciler derse alınmazlar.

—Fotokopi ders kitapları ile derse gelinmesi ilgili yasa gereği yasaktır.

—Belgelendirilmiş bir mazereti olmadıkça, her öğrenci kendi grup ve sınıfında derse girecektir.

—Öğrenci vakarına aykırı hareketler olması halinde, öğrenci disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri işletilecektir.

SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Ara Sınav

Sınavın Şekli                           :Klasik

Konular                                   :8. Haftanın Sonuna Kadar Anlatılan Tüm Konular

Soru Sayısı/Puan                    :5/eşit puan

Süre                                        :60 dk.

Dönem Sonu Sınavı

Sınavın Şekli                           :Klasik

Konular                                   :Dönem Boyunca Anlatılan Tüm Konular

Soru Sayısı                             :5/eşit puan

Süre                                        :60 dk.

Bütünleme /Mezuniyet Sınavı

Sınavın Şekli                           :Klasik

Konular                                   :Dönem Boyunca Anlatılan Tüm Konular

Soru Sayısı/Puan                    :5/eşit puan

Süre                                        :60 dk.

SINAVLARLA İLGİLİ KURALLAR

—Her öğrenci önceden ilan edilen sınıf ve sırada sınava gireceklerdir.

—Sınavlarda kalem, silgi ve hesap makinesi gibi hiçbir şeyin alış-verişine izin verilmeyecektir.

—Sınav salonuna kesinlikle ders materyali ve cep telefonu sokulmayacaktır.

—Öğrenci kimlik belgesi olmayanlar sınava alınmayacaktır.

—Bu kuralları ihlal edenler hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.

—Dekanlıkça belirlenen ve öğrencilere duyurulmuş olan diğer sınav kuralları da geçerlidir.