duyurular

08

Kasım

İİBF ÖĞRENCİ TEMSİLCİ SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU!

KTÜ-KAMU

 
 
Fakültemizde kalite sürecinin bir parçası olarak öğrenci temsilci grubu oluşturulacaktır.
Öğrencilerden beklenti: sorunlar ve iyileştirmeler konusunda Fakülte’ye yardımcı olması, fikir sunmasıdır. Bu doğrultuda her sınıftan 1 öğrenci temsilcisi seçilerek bu öğrenciler ile süreklilik arz eden toplantılar yapılması planlanmaktadır.
 
Bu bağlamda, aşağıdaki şartlara uygun olan, her sınıftan 1 olmak üzere Kamu Yönetimi Bölümünü temsilen toplamda 4 öğrenci seçilecektir.
 
Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) Disiplin cezası almamış olması,
b) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
c) Ağırlıklı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,75 ve üstü olması,
d) Derslere devam ediyor olması.
 
Aday öğrencinin kendisini ifade etme yeteneği olması, gerekli kurullarda toplantılara katılabilecek ve konular hakkında fikir üretebilecek düzeyde yeteneğe sahip olması beklenmektedir. Her sınıfta birden fazla aday çıkması halinde seçim yapılacaktır.
Öğrenci temsilcilerin seçimi aşağıda belirtilen ders saatlerinde yapılacaktır (Dersin ilk on dakikası içerisinde):
 
1. Sınıf: Siyaset Bilimi dersi (8 Kasım, saat 14.00)
2. Sınıf: Yönetim Bilimi dersi (10 Kasım saat 11.00)
3. Sınıf: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (9 Kasım saat 11.00)
4. Sınıf: Kentsel Siyaset Dersi (9 Kasım saat 11.00)