duyurular

08

Kasım

Ikt 2009 Makro İktisat ( Arasınav Konuları)

Bölüm Sekreterliği

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

IKT 2009 MAKRO İKTİSAT

 

ARASINAV KONULARI

MAKRO İKTİSADA GİRİŞ

İKTİSADİ FAALİYETLERİN ÖLÇÜLMESİ: MİLLİ GELİR MUHASEBESİ

GSYİH, GSMH, MG, BÜYÜME, KİŞİ BAŞINMA GELİR, BUNLARLA İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR, KAVRAMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER, KAVRAMLARIN SAYISAL DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI, YORUMLANMASI VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

İSTİHDAMLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İŞSİZLİĞİN TÜRLERİ, İŞSİZLİĞİN MALİYETİ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİKLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLERİN HESAPLANMASI, YORUMLANMASI, BEVERİDGE EĞRİSİ, OKUN KURAMI VE BU KURAMIN SAYISAL UYGULAMASI

ENFLASYON

TANIM, ENFLASYONUN TÜRLERİ, ENFLASYONUN MALİYETLERİ, FİYAT ENDEKSLERİ, ENFLASYONUN HESAPLANMASI VE YORUMLANMASI

 

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

Ara Sınav

Sınavın Şekli               : Klasik

Soru Sayısı/Puan          : 5/eşit puan

Süre                             :60 Dk.

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Prof. Dr. Erdal ÜNSAL

Makro İktisat, 10. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. 2013 veya yeni baskıları.

Prof. Dr. Merih PAYA

Makro İktisat, 4.Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013 veya yeni baskıları.

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU

Makroekonomi, Çeviri Editörü Ömer Faruk ÇOLAK, Efil Yayınevi, Ankara, 2010 veya yeni baskıları.

Prof. Dr. Metin BERBER

Makro İktisat, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, 2016 veya yeni baskıları

 

Not:

1.Hesap makinesi ile sınava gelinecektir. Hesap makinesi alış-verişine kesinlikle izin verilmeyecektir.

2.Sınava hazırlanırken mutlaka konularla ilgili TÜİK’in ilan etmiş olduğu ilgili makroekonomik verileri ve güncel gelişmeleri de dikkate alınız. Bu veriler üzerinden hesaplamalar yapınız. Sizlere verilmiş olan soru örneklerini mutlaka tek tek çözünüz.

3.Sadece ders notlarından yetinmeyiniz, önerilen kaynaklara da mutlaka bakınız.

 

 

DR. Aykut BAŞOĞLU