duyurular

21

Şubat

Nur Mürteza

Bölüm Sekreterliği

Doç. Dr. Hüseyin BAL'ın Ek Bina 3.Kat 309 nolu odasında 27.02.2020 Perşembe günü saat 13:00'da hazır bulunmanız gerekmektedir.