duyurular

16

Eylül

Uzem (Kapanan Dersler)

Bölüm Sekreterliği

DUYURU

 

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda açılması öngörülen aşağıdaki dersler kapatılmıştır. Sözkonusu derslere yazılım yapmış olan öğrencilerin ekleme çıkarma haftası (18.09.2019 Çarşamba- son gün) içerisinde bu dersleri çıkararak diğer yazlımı devam eden dersleri eklemesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı – Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

KAPATILAN DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

YÜRÜTÜCÜSÜ

KYB 5004

Türk Modernleşme Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz BAYRAM

KYB 5013

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah UZUN

KYB 5032

Türk Parlamento Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKINCI

 

 

YAZILIM DEVAM EDEN DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

YÜRÜTÜCÜSÜ

KYB 5007

Kent ve Kentleşme

Dr. Öğr. Üyesi Suna ERSAVAŞ KAVANOZ

KYB 5038

Siyasi Düşünceler Tarihi

Prof. Dr. Atila DOĞAN

KYB 5040

Kamu Yönetiminde Denetim

Dr. Öğr. Üyesi Emrah FİRİDİN

KYB 5050

Çevre Sorunları

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Yunus BİLGİLİ

KYB 5031

Siyaset Biliminde Çağdaş Kavram ve Teoriler

Doç. Dr. Hüseyin BAL

KYB 5070

Türkiye'de Anayasal Gelişmeler

Prof. Dr. Hüseyin SADOĞLU