aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğelim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

1993?te kurulduğunda 1 profesör, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretime başlamış olmasına karşın, bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başta KTÜ Mimarlık Fakültesi olmak üzere, ilgili diğer fakültelerin öğretim üyelerinin katılımının yanı sıra mesleki anlamda uygulama tecrübesi olan yarı zamanlı öğretim elemanlarının destekleri ile yürütülmektedir.

Mezunlarının ?İçmimar? ünvanı aldığı bölümde eğitim 4 yıldır. Ayrıca mezuniyet sonrasında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2 yıllık Yüksek Lisans eğitimi de verilmektedir.

Bölümümüzde Erasmus öğrenci değişim programı 2004 yılında başlamıştır. İlk öğrenci değişimi 2005-2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Lisans ve lisansüstü (yüksek lisans) düzeyde öğrenim gören öğrencilerin programdan yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bu anlamda Coburg University of Applied Sciences (Hochschule Coburg / Almanya), Polytechnic University of Bari (Politecnico di Bari / İtalya) ve Vilnius Technologies and Design School (Vilniaus Technologij? ir Dizaino Kolegij? / Litvanya) ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmakta, bu değişimle ilgili Avrupa?daki bazı üniversitelerle de görüşmeler sürdürülmektedir.

Ayrıca 2009 yılından itibaren Farabi Değişim Programı ile Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniveristesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Haziran 1997?de ilk mezunlarını veren bölüm mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde ?İçmimar? olarak çalışabilmektedir. Bunların yanı sıra bölüm mezunları kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.

Yılda ortalama 25 ila 35 kişi arasında mezun veren bölümde, mezunların aynı yıl iş bulma oranı yaklaşık %90'lara varmaktadır. Bu durum günümüz ülke koşullarında bölüm mezunları için ciddi bir avantaj sunmaktadır.

 

 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Çağın gereksinimlerine uygun ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği KTÜ İç Mimarlık bölümünde sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Verilen lisans programı ile, içmimar adayına yaşam kalitesini geliştirecek üretkenliği artıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyim kazandırılması hedeflemektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenmiş bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca benimsenen bütünsel ve katılmalı yaklaşım serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile pekiştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerin deneyimli mimar ve iç mimarlardan meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

İç Mimarlık Bölümünde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalar, görsel anlatım araçlı gösteriler ve diploma çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı ve sanat tarihi, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım ... gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almaktadır.

Öte yandan İç Mimarlık Bölümünde gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesi önemli amaçlardan biridir. Bu nedenle bölümde bilgisayar destekli tasarım (CAD) konularında öğrencilerin ödev, araştırma ve tasarımlarını bilgisayar diliyle ifade etmeyi öğrenebilecekleri yeterince ders bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde CAD konusunda uzman kişilerden oluşan bir grup, bu ders ve araştırmalarda görev almaktadır. 

KTÜ İç Mimarlık bölümünde Öğrenciler için çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş programları oluşturulmuştur. Eğitim gördüğü programda başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde başka bir lisans programına belirlenen kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir. Bunun yanı sıra uluslar arası öğrenci değişimi konusunda da programlar oluşturulmuştur.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz KTÜ İç Mimarlık Kulübü gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

  •  İç Mimarlık

Staj Programı
KTÜ İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi "KTÜ İç Mimarlık Bölümü Zorunlu Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde, İç Mimarlık eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü?nden lisans derecesi ile mezun olabilmek için toplam 60 iş günü staj yapmak zorunludur. Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

Laboratuvar ve Uygulama

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.

Mezunlarımız ve İstihdam

İç mimarlık mezunlarının iş alanları oldukça çeşitlidir. İç Mimarlık Bölümü mezunlarımız, öncelikle kamu kurumları, inşaat-yapı firmaları, özel sektördeki iç mimarlık ofislerinde görev almakta veya kendi ofislerini açabilmektedir.  Ayrıca mezunlarımızdan bazıları lisansüstü eğitimlerine yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde devam etmekte, akademik kariyerlerine öğretim elemanı olarak sürdürmektedirler.  İç mimarlık eğitimi, geniş bir yelpazede kariyer olanakları sunmakta ve mezunlarımızın çeşitli alanlarda etkili olmasına imkan tanımaktadır.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL/YAN DAL PROGRAMLARI

İç Mimarlık bölümü öğrencilerinin başvurabileceği ÇİFT ANADAL (ÇAP)/YAN DAL PROGRAMLARI (YDO) aşağıdaki gibidir;

Çift Ana Dal Programı (ÇAP)

Çift Ana Dal programı ile İç Mimarlık Bölümü öğrencileri aşağıda isimleri verilen disiplinlerin lisans programında yer alan ilave dersleri de alarak, bu disiplinlere ait programları tamamlayan mezunlara verilen derece ve unvanları elde etme olanağına sahiptir.

Yan Dal Programı (YDP)

Yan dal programı ile İç Mimarlık Bölümü öğrencileri aşağıda isimleri verilen disiplinlerin lisans programında yer alan ilave dersleri alarak, bu disiplinlere ait bilgi elde etme olanağına sahiptir.

ÇİFT ANA DAL YAPABİLECEK BÖLÜMLER (ÇAP)

YAN DAL YAPABİLECEK BÖLÜMLER

(YDP)

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

 

Taban Puanı

İç Mimarlık Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

70

 

261,970

70

 

310,42085

70

 

317,48564

 

 

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.