farabi komisyonu

FARABİ KOMİSYONU

Prof.Dr. Muteber ERBAY  (Başkan)

Arş.Gör. Umay BEKTAŞ(Üye)

Farabi Değişim Programı Komisyonunun Görevleri:

  • Ulusal düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarını incelemek, öneriler geliştirmek, bölüm elemanlarına duyurmak.
  • Yurt içinde farklı üniversitelerin iç mimarlık bölümleriyle öğrenci-öğretim üyesi değişiklikleri konusunda ilişkiler başlatmak ve sürdürmek.
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek