sosyal yardımlaşma ve burs komisyonu

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE BURS KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Hande Gül KANCA (Başkan)

Arş. Gör. Ayşe ŞAHİNER TUFAN (Üye)

Arş. Gör. Edanur FETTAHOĞLU (Üye)

Burs Komisyonunun Görevleri:

  • Çeşitli kurum ve kuruluşlardan İç mimarlık öğrencilerine verilebilecek burs olanaklarını araştırmak, verilen burslar için başvuruları değerlendirerek ve adaylar arasında sıralama ve seçim yapmak.
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek