dijital arşiv ve yayın komisyonu

DİJİTAL ARŞİV ve YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Muteber ERBAY (Başkan)

Arş.Gör. Tolga CÜRGÜL (Üye)

Arş.Gör. Ayşe ŞAHİNER TUFAN (Üye)

Arş. Gör. Selver KOÇ ALTUNTAŞ(Üye)

Arş.Gör. İrem BEKAR (Üye)

Arş. Gör. Zeynep YANILMAZ  (Üye)

Rabia AYDEMİR (Öğrenci-Üye)

Dijital Arşiv ve Yayın Komisyonunun Görevleri :

  • Bölümün çalışmalarını ve hedeflerini tanıtmak amacıyla, dergi, broşür, poster, kitap hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
  • Bölüm lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan derslere ait yapılan tüm çalışmaların ((konu föyü, teslim föyü, bitirme projesi föyü, çalışma alanlarına ait çizim ve dökümanlar, sonuç ürünler vb.)  dijital ortamda arşivlenmesini sağlamak.
  • Bölüm faaliyetlerine (workshop, sergi, seminer..vb) ait tüm çalışmaları dijital ortamda arşivlemek. 
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek