staj komisyonu

 

Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Saffet E. LÜLECİ (Başkan)
Prof. Dr. Funda KURAK AÇICI (Üye)
Doç. Dr. Özge İSLAMOĞLU (Üye)
Arş.Gör.Tolga CÜRGÜL (Üye)
Arş.Gör. İrem KARADENİZ (Üye)
Arş.Gör. Umay BEKTAŞ (Üye)

Staj Komisyonunun Görevleri

  • İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin staja başvurabilmeleri için gerekli belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
  • Staj yapabileceği kurum ve kuruluşları araştırmak, öğrencilere resmi staj yerlerini dağıtmak.
  • Stajı biten öğrencilerin çalışma dosyalarını  (Büro, şantiye stajı olarak) inceleyerek, yaptıkları çalışmaları tüm bölüm üye ve elemanlarına, bölüm öğrencilerine açık olarak sunmalarını sağlamak
  • Öğrencinin yaptığı stajdan fayda sağlayıp sağlamadığının denetimini ve değerlendirmesini yapmak ve üniversite web tabanındaki öğrenci bilgi sistemine işlemek
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek.

 

Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

KTÜ İç Mimarlık Bölümü Zorunlu Staj Yönergesi

Mevzuat ve Yönetmelikler

Sık Sorulan Sorular

KTÜ İç Mimarlık Bölümü zorunlu staj ile ilgili tüm süreçlere ilişkin dikkat edilmesi gerekenler, süreçler, değerlendirme kriterleri ?KTÜ İç Mimarlık Bölümü Zorunlu Staj Yönetmeliği?inde detaylıca yer almaktadır. Staj yapacak öğrencilerin öncelikle yönetmeliği incelemesini, aşağıda yer alan soru-cevaplardan destek alması önerilmektedir.

STAJ BAŞVURUSU HAKKINDA

S1: Stajımı hangi tarihler arasında yapabilirim?

C1: Akademik takvimde belirtilen son final sınavı tarihi ile ders döneminin başladığı tarih aralığında staj yapılabilir.

S2: Staj başvurumu hangi tarihler arasında yapmalıyım?

C2: Staj başvurusu yapmak için belirli bir başlangıç tarihi olmamakla staj başvurusunun son tarihi akademik takvimde yer alan final sınavlarının son günü olarak belirlenmiştir (mezun durumundaki öğrenciler dönem içerisinde herhangi bir tarih aralığında staj yapabilirler). Ancak staj başvurusunun yapıldığı tarih ile staja başlama tarihi arasında en az 30 gün olmak zorundadır.

S3: Mezun durumundayım, 60 gün stajımı aynı ofiste yapabilir miyim?

C3: Evet. Staj yapılacak ofiste Büro ve Şantiye Stajı olanağının olması gerekmektedir. Ayrıca Staj başvurusu yapılırken 60 gün ?Büro ve Şantiye Stajı? seçenekleri seçilmelidir.

S4: Büro/şantiye stajı yaptığım ofiste tekrar staj yapabilir miyim? C4: Hayır. (Mezun durumda olan öğrenciler hariç)

S5: Arkadaşımla aynı tarih aralıklarında aynı ofiste/şantiyede staj yapabilir miyim?

C5: Hayır, farklı tarihlerde yapılabilir. Aynı tarihlerde birden fazla şantiyesi olan ofislerde farklı şantiyelerde görev almak şartıyla şantiye stajı yapılabilir. Büro stajı aynı tarihlerde yapılamaz.

S6: Staj başvuru evraklarına nasıl ulaşabilirim?

C6: BYS Staj Yönetim Sayfası, dosyalar sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

S7: Yurt dışında staj yapabilir miyim, eğer yapabiliyorsam nasıl bir süreç izlemem gerekiyor?

C7: Yurt dışında Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği kapsamında staj yapabilirsiniz. İlgili sürece KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendi imkanlarınızla yurt dışı stajı yapabilirsiniz. Bu durumda öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Staj Bürosu?ndan bilgi almaları gerekmektedir.

S8: Staj başvurusu yaparken tüm belgeleri BYS dışında bir yere yüklemem ya da elden teslim etmem gerekiyor mu?

C8: Hayır.

S9: Staj başvurumu tamamladım ne yapmalıyım?

C9: Staj Komisyonu tarafından staj başvurunuz değerlendirmeye alınacaktır. Başvurunuz staj yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanıp tüm belgeler eksiksiz bir şekilde yüklendiyse başvurunuz onaylanacaktır. Staj belgelerinizde ya da başvurunuzda bir eksiklik/yönetmeliğe uygun olmayan durumlar olması durumunda staj başvurunuz reddedilir. Bu durumda staj komisyonunun açıklamalarını dikkate alarak yeni bir staj başvurusu oluşturmalısınız.

S10: Staj başvurum onaylandığında BYS?de hangi açıklama yer alır?

C10: Staj kabul edildi.

 

STAJ SÜRECİNDE

S1:  Stajım  devam  ederken  kurum/yetkili  değişikliği  yapmam  gerekiyor,  ne  yapmam gerekiyor?

C1:

S2: Stajımı durdurmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

C2: BYS üzerinden staj durdurma talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

S3: Staj esnasında rapor aldım, ne yapmam gerekiyor?

C3: 3 güne kadar olan raporlarda bir sorun olmamakla birlikte staj sonuç dosyasının tesliminde rapor ek olarak verilmelidir.

S4: Staj sürecinde yaşanan birtakım aksaklıklardan dolayı staj tarihimi değiştirmem gerekti, değişiklik yapabilir miyim?

C4: Tarih değişikliği yapılamaz. Bu durumda öğrenci ileri bir tarihte staj yapacaksa yeni bir staj başvurusu yapmak durumundadır. Değiştirme tarihine kadar yapmış olduğu stajı 10 günden az ise saydıramaz.

S5: Staj başvurumda staj tarihlerini belirtirken resmi tatilleri dikkate almamışım, bu durumda stajımı uzatma imkanım var mı?

C5: Staj başvurunuzda staj tarihlerinizi resmi tatilleri ve kurumun izin günlerini dikkate alarak belirtmeniz gerekmektedir. Staj sürecinde herhangi bir tarih değişikliğine izin verilmeyecektir. Staj başvurusunda staj tarihleri kontrol edilerek düzeltme istenmektedir.

 

STAJ SONLANDIRMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

S1: Stajımı tamamladım şimdi ne yapmam gerekiyor?

C1: Stajını tamamlayan öğrenciler staj dosyasını dijital ortamda hazırladıktan sonra BYS üzerinden staj sonlandırma işlemlerinden sisteme yüklemelidir. Sadece staj dosyası sisteme yüklenecektir, farklı bir belge yüklenmeyecektir (Kapalı zarf, staj sicil formu ve fişi artık kullanılmamaktadır).

S2: Staj dosyasını iş yeri amiri imzalamalı mı?

C2: Staj dosyasında firma imzası ve kaşesi zorunlu değildir. İş yeri tarafından yalnızca BYS üzerinden gerekli işlemleri yapacaktır.

S3: İş yeri amiri stajımı nasıl onaylayacak?

C3: Staj dosyasının sisteme yüklenmesinin ardından iş yeri amiri BYS üzerinden sistemde staj değerlendirme işlemlerini yapmalıdır.

S4: İş yeri amiri BYS?ye nasıl giriş yapacak?

C4: İş yeri amirine BYS giriş şifresi mail yoluyla (Başvuru sırasında sisteme girilen firma mailine) otomatik olarak gönderilir.

S5: İş yeri amirinin maili hatalı yazılmış ne yapmalıyım?

C5:

S6: Staj komisyonuna elden teslim edilmesi gereken bir evrak var mı?

C6: Hayır, tüm işlemler BYS üzerinden yürütülmektedir.

S7: Staj sunumunu ne zaman yapacağım?

C7: Staj komisyonu staj sunumlarına ilişkin programı ders dönemi başladıktan sonra bölüm web sayfasından ve BYS üzerinden ilan edecektir.

S8: Staj sunumuna katılmak için başvuru yapmam gerekiyor mu?

C8: BYS üzerinden staj dosyasını yüklemiş ve iş yeri amiri tarafından stajı değerlendirilmiş öğrenciler staj sunumuna katılabilir. Öğrencinin ayrıca staj sunumları için başvuru yapmasına gerek yoktur. Ancak öğrenciler yukarıdaki işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmekle yükümlüdür. Eğer bir eksiklik olursa staj sunumuna katılamazlar.

S9: BYS üzerinden staj dosyasının yüklenmesi ve iş yeri amirinin işlemleri tamamlaması için son tarih ne zaman?

C9:   Staj   komisyonu   tarafından   tarihler   BYS   üzerinden   ve   bölüm   web   sayfasından duyurulacaktır. Öğrenciler duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

S10: Staj sunumundan önce yapmam gereken bir hazırlık var mı?

  1. Staj sunumuna katılabilmek için staj dosyasının sisteme yüklenmesi ve iş yeri amirinin BYS işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Aksi halde öğrenci kesinlikle staj sunumlarına katılamayacaktır.
  1. Staj sunumunun yapılacağı gün PowerPoint üzerinden hazırlanmış staj sunumu ile gelinmelidir. Hazırlanacak sunum yapmış olduğu stajın bir özetinin sunum teknikleri kullanılarak hazırlanacak, sunum süresi 15 dakikayı geçmeyecektir. Başka bir evrak teslim edilmeyecektir.

S11: Staj sunumundan sonra nasıl bir süreç izlenmektedir?

C11: Staj komisyonu tarafından değerlendirilen staj sunumlarına ilişkin sonuçlar BYS üzerinden açıklanacaktır.

S12: Stajımı tamamladım sunumu en geç ne zaman yapabilirim?

C12:  Staj  sunumu,  stajın  tamamlandığı  tarihi  takip  eden  iki  yarı  yıl  içerisinde  yapılmak zorundadır. Aksi halde yapılan staj değerlendirmeye alınmayacaktır.