tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğelim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

1993’te kurulduğunda 1 profesör, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretime başlamış olmasına karşın, bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başta KTÜ Mimarlık Fakültesi olmak üzere, ilgili diğer fakültelerin öğretim üyelerinin katılımının yanı sıra mesleki anlamda uygulama tecrübesi olan yarı zamanlı öğretim elemanlarının destekleri ile yürütülmektedir.

Mezunlarının “İçmimar” ünvanı aldığı bölümde eğitim 4 yıldır. Ayrıca mezuniyet sonrasında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2 yıllık Yüksek Lisans eğitimi de verilmektedir.

Bölümümüzde Erasmus öğrenci değişim programı 2004 yılında başlamıştır. İlk öğrenci değişimi 2005-2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Lisans ve lisansüstü (yüksek lisans) düzeyde öğrenim gören öğrencilerin programdan yararlanma imkanı bulunmaktadır. Bu anlamda Coburg University of Applied Sciences (Hochschule Coburg / Almanya), Polytechnic University of Bari (Politecnico di Bari / İtalya) ve Vilnius Technologies and Design School (Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegiją / Litvanya) ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmakta, bu değişimle ilgili Avrupa’daki bazı üniversitelerle de görüşmeler sürdürülmektedir.

Ayrıca 2009 yılından itibaren Farabi Değişim Programı ile Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniveristesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Haziran 1997’de ilk mezunlarını veren bölüm mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde “İçmimar” olarak çalışabilmektedir. Bunların yanı sıra bölüm mezunları kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.

Yılda ortalama 25 ila 35 kişi arasında mezun veren bölümde, mezunların aynı yıl iş bulma oranı yaklaşık %90'lara varmaktadır. Bu durum günümüz ülke koşullarında bölüm mezunları için ciddi bir avantaj sunmaktadır.