akreditasyon komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN (Başkan)

Doç. Dr. Filiz TAVŞAN (Üye)

Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA (Üye)

Arş. Gör. Ayşe ŞAHİNER TUFAN (Üye)

Akreditasyon Komisyonunun Görevleri:

  • Bölümün akreditasyon koşullarının sağlanması ve devamlılığı konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, önerileri sunmak
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek

 

 

IMEPAK Akreditasyon Ölçütleri

IMEPAK Akreditasyon Ölçütleri için tıklayınız.

Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Kılavuzu

Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.

Önemli Linkler

ULUSAL / ULUSLARARASI KALİTE KURULUŞLARI

YÖKAK-Yükseköğretim Kalite Kurulu, https://www.yokak.gov.tr/

CEENQA-Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, https://www.ceenqa.org/

AQAS- Agency for Quality Assurance, https://www.aqas.de/

 

İÇMİMARLIK / İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR

IFI- International Federation of Interior Architects / Designers, https://ifiworld.org/