web komisyonu

WEB KOMİSYONU

Prof. Dr. Şengül YALÇINKAYA (Başkan)

Arş.Gör. İrem BEKAR(Üye)

Arş. Gör. Zeynep YANILMAZ(Üye)

Web Komisyonunun Görevleri :

  • Bölüm web sayfasını düzenlemek ve güncellemek.
  • Bölüm faaliyetlerinin bölüm ve çeşitli kurum / kuruluşların web sayfalarında duyurulmasını sağlamak.
  • Bölümün resmi sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve takibi
  • Stratejik plan veri girişi
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek