erasmus-sokrates-mevlana-ETCS komisyonu

 

ERASMUS-SOKRATES-MEVLANA-ETCS KOMİSYONU

Prof. Dr. Filiz TAVŞAN (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Hande GÜL KANCA

Arş.Gör. İrem KARADENİZ (Üye)

Erasmus-Sokrates - ETCS Komisyonunun Görevleri:

  • Uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programlarını incelemek, öneriler geliştirmek, bölüm elemanlarına duyurmak.
  • Bölüm ders programlarının ETCS’ ye göre oluşturulması ile ilgili düzenlemeleri yapmak.
  • Yurt dışında farklı üniversitelerin iç mimarlık bölümleriyle öğrenci-öğretim üyesi değişiklikleri konusunda ilişkiler başlatmak ve sürdürmek.
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek