akademik teşvik komisyonu

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Filiz TAVŞAN (Başkan)

Prof. Dr. Şengül YALÇINKAYA (Üye)

Prof. Dr.  Funda KURAK AÇICI (Üye)

Akademik Teşvik   Komisyonu Görevleri

  • Teşvik için başvurulan dosyaların   ilgili yönetmelik kapsamında ön   değerlendirmesinin yapılması