eğitim komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Filiz TAVŞAN ( Bölüm Başkanı- Ana Sanat Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Funda KURAK AÇICI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Özge İSLAMOĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Eğitim Komisyonunun Görevleri:

  • İç Mimarlık Bölümünün lisans programında yer alan derslerle (zorunlu ve seçme ders) ilgili revizyon önerileri geliştirmek, bölüm kuruluna sunmak, seçme derslerle ilgili yeni önerileri oluşturmak.
  • İç Mimarlık bölümünün yüksek lisans programının sorumluluğu, yeni ders önerilerinin geliştirilmesi için bölüm elemanları ile gerekli görüşmeleri yapmak.
  • Lisans ve lisansüstü ders ve sınav programını hazırlamak.
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek.

Mevzuat ve Yönetmelikler