misyon-vizyon

Çağın gereksinimlerine uygun ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği KTÜ İç Mimarlık bölümünde sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Verilen lisans programı ile, içmimar adayına yaşam kalitesini geliştirecek üretkenliği artıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekanlar tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyim kazandırılması hedeflemektedir. İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel ve katılmalı bir yaklaşım benimsenmiş bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon ana bilim dallarından; eşgüdümlü olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Ayrıca benimsenen bütünsel ve katılmalı yaklaşım serbest çalışan deneyimli mimar ve iç mimarların proje ve bitirme projesi gibi uygulamalı derslere katılımları ile pekiştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerin deneyimli mimar ve iç mimarlardan meslek pratiği konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

İç Mimarlık Bölümünde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalar, görsel anlatım araçlı gösteriler ve diploma çalışmalarından oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı ve sanat tarihi, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım ... gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almaktadır.

Öte yandan İç Mimarlık Bölümünde gelişen bilgisayar teknolojisinden yararlanmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar dilinin öğretilmesi önemli amaçlardan biridir. Bu nedenle bölümde bilgisayar destekli tasarım (CAD) konularında öğrencilerin ödev, araştırma ve tasarımlarını bilgisayar diliyle ifade etmeyi öğrenebilecekleri yeterince ders bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde CAD konusunda uzman kişilerden oluşan bir grup, bu ders ve araştırmalarda görev almaktadır. 

KTÜ İç Mimarlık bölümünde Öğrenciler için çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş programları oluşturulmuştur. Eğitim gördüğü programda başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde başka bir lisans programına belirlenen kontenjanlar dahilinde geçiş yapabilmektedir. Bunun yanı sıra uluslar arası öğrenci değişimi konusunda da programlar oluşturulmuştur.